psikoterapi-nasil-uygulanir

Psikoterapi Nasıl Uygulanır?

Psikoterapi, terapist ve danışan arasındaki ilişkiyi içeren psikolojik bir tedavidir. Hastalarda zihinsel ve duygusal bozuklukların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin asıl amacı danışanı rahatlatmak veya güvenceye almaktır. Bu terapi yöntemi, insanların kendilerini tanıdıkları ve kararlar için psikolojik bir temel oluşturmaya çalıştıkları bir süreçtir. 

Danışanın yeniden yapılanma girişimi, danışanın duygu ve düşünceleriyle başa çıkamamasını, düşüncelerini sağlıklı bir alana yönlendirmesini ve kişinin gerçek hedefine ulaşmasındaki engelleri kaldırmasını sağlayarak gerçekleştirilir. Bu tedavi günlük yaşamdaki sorunları çözmek, sevilen birisini kaybettikten sonraki depresyonu tedavi etmek, tıbbi ve zihinsel hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Burada psikoterapi ile rahatsız edici semptomları ortadan kaldırmak için bir girişimde bulunulur. Danışanlar bu tedavide sağlıklı olduklarını ve iyileştiklerini düşünürler. Yaşam kalitesi kötüleşirse psikoterapi süreci yeniden başlamalıdır.

Psikoterapi Nasıl Yapılmalıdır?

Psikoterapi, psikiyatristler ve ruh sağlığı uzmanları tarafından yapılır. Psikoterapist ziyaret etmek, bazı insanlar tarafından utanç verici olarak algılanabilir. Ancak günümüzde başarılı kişilerin düzenli olarak gittikleri psikolojik danışmanları vardır. Böylece, insanlar eksikliklerini, kendi başlarına ikna edici olan süreçleri bilirler ve uygun bir çözüm bulurlar. 

Psikoterapide kişilik analizi yapılır. Bazı testler yapılır ve danışanlara iletilir. Anlaşma oturumlarında elde edilen bilgi ve sonuçlar kişiye detaylı olarak iletilir ve terapide izlenecek yol belirlenir. Terapi, başvuranın şikayetine göre bir psikolog tarafından belirlenir. Uygulanan tedavide süreklilik önemli olduğundan, tedavi durdurulmamalıdır. Bu seansların süresi 50 dakika sürer, ancak bazı durumlarda zaman azaltılabilir ve uzatılabilir. Tedavi, aile terapisi, çift terapisi, grup terapisi ve bireysel olarak gerçekleştirilebilir. Ek olarak, danışanlara ilaç verilebilir. Bazı durumlarda, karma tedavi daha faydalıdır.

Hangi Tür Psikoterapi Uygulanmalıdır?

Psikiyatristler, danışanın rahatsızlığına, durumuna ve tercihlerine bağlı olarak farklı psikoterapi türleri kullanabilir. Bunlar arasında en sık kullanılanlar;

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi: Bu tedavi, danışanın zararsız, işe yaramaz düşünme ve davranış şekli hakkında daha doğru düşünceleri tanımasına, değiştirmesine yardımcı olur.

Kişilerarası Psikoterapi: Bu tedavi, çözülmemiş üzüntü ve acı ile ilgili sorunları, insanların önemli olduğu sosyal veya iş yaşamındaki değişiklikleri tanımlamak için kullanılır.

Psikodinamik Terapi: Bu terapinin temeli davranışsal ve zihinsel anlamda sağlık kazanmalarını desteklemektedir. Çocukları psikolojik çatışmalardan, bilinçsiz düşünce ve duygulardan arındırmaktadır. Terapi, danışanların yaşamları için sorumluluk almasını ve düşüncelerini değiştirmesini sağlamak için yapılır.

Psikanaliz: Bu, psikodinamik tedavinin daha yoğun bir versiyonudur. Haftada 3 veya daha fazla seans ile yapılır

Bir Psikoterapist Nasıl Seçilir?

Psikiyatristler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları, psikoterapide eğitim alabilir ve uzmanlaşabilirler. Bunlar arasında sadece psikiyatristler tıp eğitimi almaktadır. İlaç yazma hakkına sahip olan tek gruptur. Duygusal ve davranışsal bozuklukları tedavi etmek için eğitiirler. İlaç tedavisi ve psikoterapiyi etkili bir şekilde uygulayabilirler. Bu nedenle, uyum içinde çalışmak için danışanlar bir psikiyatr ile çalışmalıdır.

Psikoterapi Türleri ve İşlevselliği

Birçok psikoterapi formları vardır ve psikoterapi her ekolün kendine özgü yöntemini benimsemiştir. Psikoterapi türünün seçimi büyük ölçüde danışanın özel durumuna ve hizmetleri sağlayan merkezin yeteneklerine bağlıdır. Psikoterapi tedavi, danışmanlık, psikososyal yaklaşım ve terapi olarak farklı alanlarda hizmet verir. Psikoterapi birçok zihinsel problemin tedavisine de yardımcı olabilir.

Örneğin:

  • Anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk (obsesif-kompulsif bozukluk), fobiler, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu,
  • Mizaç bozuklukları, depresyon,
  • Bağımlılıklar,
  • Yeme bozuklukları,
  • Kişilik bozuklukları, narsistik gibi durumlar için psikoterapi önerilir.

Psikoterapi sadece hastalıklar için değil, aynı zamanda belirli zorluklar ve yaşam başarısızlıkları için de kullanılan bir yöntemdir.

Psikoterapi ile Tedavi Edilen Problemler Nelerdir? hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş