hipnoterapi-sureci

Hipnoterapi Süreci

Yaşam içerisinde birçok sorun ve hastalık ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu sorun ve hastalıkların giderilmesi için de bir takım tedavi yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Özellikle depresyon, stres ve fobilere bağlı olarak gelişen durumlarda, tedavi yöntemi olarak hipnoterapiye başvurulmaktadır. Hipnoterapi, alternatif tıp olarak gelişen ve zamanla birçok alanda tedavi etme özelliği kazanan bir yöntemdir. Hipnoterapi süreci nasıl ilerler sorusunun cevabını bulabileceğiniz bu yazımızda, detaylı tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız.

Hipnoterapi Evreleri

Hipnoterapi tedavisinde, danışanların hipnoz olduktan sonraki evreleri şu şekilde ilerler;

Uyuşukluk veya hafif uyuma: İlk evrede kişiler hafif uykulu ve rahatlamış bir şekilde olacaklardır.

Orta Evre: bu evrede kişilerin hafif uyku hali devam ederken, geçmişte yaşamış olduğu olumsuz olaylar ya da bağımlılıkları hakkında telkinler verilebilmektedir.

Derin Evre: Bu aşama genellikle hiçbir hipnoterapi yönteminde kullanılmaz ve gerekli duyulmaz. Telkinler ve tedavinin başarılı olabilmesi için orta evre, hipnoterapist tarafından yeterli görülmektedir. Çoğu kişi hipnoterapi yönteminde, sakladığı sırların veya düşüncelerin ortaya çıkmasından korkar ve tedaviden sürekli kaçar. Fakat hipnoterapi yöntemi sanılanın aksine, zihnin açık olduğu bir haldir ve kişiler istemediği hiçbir düşünceyi hipnoz halinde söylemezler. Bunun yanı sıra, verilen telkinler ve yönlendirmelerden hoşlanmadıkları durumlarda, kişiler hipnoz halinde kolayca çıkabilmektedir. Ayrıca hipnoz süresi uzayan bireylerde, trans hali bir süre sonra kendiliğinden sona ereceğinden kişiler uykudan uyanırcasına transtan çıkarlar.

Hipnoterapi Süreci Nasıl İlerler?

Hipnoterapi ile tedavi, üç bölümden oluşmaktadır. Hipnoterapi esnasında bireyler transa girer, terapist tarafından telkinler verilir ve transtan çıkılır. Tedavide en zorlanılan bölüm, bireylerin transa girme anlarıdır. Bu aşamadan sonra, bireyler uyku halinde olsalar dahi, etrafında olan her şeyi hissedeceklerdir. Bireyler transa girdikten sonra, bilinçaltına telkinlerde bulunulur. Bu esnada bilinçaltına verilen telkinler oldukça önemlidir. Kişiye gerekli telkinler yapıldıktan sonra, transtan çıkarılır.

Hipnoterapi de asıl amaç, bilinçaltını etkilemek ve doğru şekilde bilgi aktarımı yapmaktır. Hipnoterapi tedavisinde, kişilerin sorun ve hastalıklarına göre telkinlerde bulunulmaktadır. Örnek verecek olursak, uzun yıllar kilo problemi yaşayan bir kişiye kilo vereceği ve bunu kolaylıkla yapacağı konusunda telkinler vererek, kilo vermesi sağlanmaktadır. Fakat hipnoterapi tedavisinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için, tedaviye gelen kişilerin bunu gerçekten istemeleri gerekir.

Hipnoterapi ile tedavi olan kişiler, tedavi sonrasında kendilerini daha huzurlu hissetmekte ve hayata karşı daha olumlu bakmaya başlamaktadır. Hipnoterapi tedavisi, herkese uygulanabilen bir yöntem değildir. Kişilerin zihin yapısı, hipnoterapi tedavisini büyük oranda etkilemektedir. Bu yüzden ruhsal problemleri bulunan ve bazı yetenekleri eksik olan kişiler, kolaylıkla transa geçemeyeceğinden hipnoterapi için uygun görülmemektedir. Tedavi esnasında transa geçebilmek için, sallanan bir nesneye dikkatle odaklanmak gerekecektir. Bu yüzden tedavi esnasında terapiste güvenmeyen ve kendini rahat bırakmayan kişiler, hipnoz edilemeyecektir.

Hipnoterapi tedavisinde, hasta olan kişilere yalnızca ihtiyaç duyduğu alanlarda telkinler verilmesi gerekmektedir. Tedavinin başarılı olup olmadığı, ilk seans sonrasında anlaşılmaktadır. Tedavide de en önemli nokta, hastanın gerçekten transa geçmesi durumudur. Bunun yapılabilmesi için, hastaların hipnoterapi tedavisini gerçekten istemeleri gerekir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise, hastaya verilen telkinlerin hasta ile ilgili ilişkili olmasıdır. Hastanın kişiliğinden, yaşam tarzından, inanışından ve sosyal çevresinden farklı bir telkinin verilmesi durumunda, hipnoz bozulacaktır. Hipnoterapi yöntemi ile alkol ve sigara kullanımı, korkular, obezite, psikolojik hastalıklar, cinsel sorunlar, sınav kaygısı, panik bozukluk, tikler, kekemelik, uyku bozukluğu ve cilt hastalığı gibi birçok sorun tedavi edilebilmektedir. Hipnoterapinin en önemli özelliği, kişilerde motivasyonu arttırmaktır. Kişilerin yaşamlarında derin yaralar açan birçok sorun, hipnoz ile kısa sürede çözülebilmektedir.

Hipnoterapi Seansları Ne Kadar Sürer?

Hipnoz seanslarının süresi, kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Fakat genel olarak hipnoz seansları hipnoz öncesi ve sonrası olmak üzere toplamda 60 dakika sürmektedir. Fakat bazı durumlarda, seans süresinin uzatılması tedavinin başarısı açısından gerekli olabilmektedir. Seansların süresi ve ne kadar devam edeceği, yaşanılan probleme ve hasta ile kurulan iletişime bağlı olmaktadır. Fakat bazı problemlerin çözümünde seans sayısı verilebilmektedir. Örneğin sigara bırakma ve kilo verme konusunda hipnoterapiye başvuran hastalar, 4 seans içinde çözüme kavuşabilmektedir.

Hipnoterapi Herkese Uygulanır mı?

Hipnoterapi yöntemi genel olarak herkese uygulanmaktadır. Yalnızca akıl hastaları, hipnoz olmamaktadır. Bu yüzden zihinsel problemi olan hastalara hipnoterapi uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra, her bireyin hipnoz olma süreleri değişkenlik göstermektedir. Kimisi çok kısa zaman içinde derin hipnoz olabilirken, bazı bireylerin hipnoza girme süresi zaman alabilmektedir. Fakat genel olarak herkes, trans olabilir ve transa girme becerisini gitgide arttırabilirler. Hali hazırda, hipnoterapi de tedavisinde telkinlerin bireye aktarılabilmesi için, orta seviyede trans hali de yeterli olacaktır.

Hipnoterapi Kimlere Uygulanmamalıdır?

Hipnoterapi tedavisi, hipnoz olmak istemeyen kimseye uygulanmaz. Tedavinin asıl başarısı, kişinin bu tedaviyi istemesinden geçmektedir. Bunun yanı sıra, anlama kapasitesi ve yetileri yeterli düzeyde olmayan kimselere yine hipnoz uygulanmamaktadır. Madde bağımlılığı olan, ağır depresyon ve psikotik hastalık durumlarında, hastanın iç dünyasına inemediği tüm durumlarda hipnoterapi tedavisinden yardım alınamamaktadır. Bu gibi hastalıkları bulunan kişilere, yalnızca hipnoterapi alanında sertifikası bulunan psikiyatristler tarafından, tedavisi hastanede devam eden kişilere hipnoz uygulanabilmektedir.

Hipnoterapi ile İktidarsızlık Tedavisi hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş