psikoterapi

Psikoterapi

Psikoterapi, bir kişinin problemlerini objektif olarak değerlendirmesine ve elde edilebilecek çeşitli alternatif çözümler uygulamasına izin verir. Psikoterapist, bir kişiyi duygusal olarak bu yeni alternatiflerin hayata geçirilmesi için hazırlar, onları nasıl uygulayacağı konusunda bilgilendirir, motivasyonunu destekler ve karşılaştığı engellerin üstesinden gelmesine yardımcı olur.

Terapötik Süreç Nasıl Çalışır?

Ayrıntılı bilgi edinmek için, psikolog ve danışan arasında güven köprüsü kurmak önemlidir. Bu ilişki bir seansta da gerçekleşebilir ve doğası gereği beklenenden daha uzun da sürebilir. Psikoterapi yalan üzerine kurulamaz, hasara neden olur. Her iki taraf da birbirine güvenmelidir.

Birincisi, çeşitli testler kullanarak kişisel bir analiz yapılır. (Çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde birçok farklı test vardır). Bu testlerin sonuçları danışana iletilir. Çocuk aile hakkında bilgilendirilir. Terapist, ailenin terapiye katılması gereken koşulları belirler. Anlayış, terapi seansları sırasında sağlıklı olarak değerlendirildiğinden, alınan bilgiler ve elde edilen sonuçlar hakkında detaylı olarak bilgilendirilir ve izlenecek yol bir araya getirilir.

Psikolog danışanın sorunlu alanlarını düzeltir. Kişilik yapısını belirledikten sonra gerekli testleri uygulayarak uygun psikoterapi yöntemini seçer ve danışanı ile paylaşır. Genel fikir, terapinin amaçları ve bu hedefe ulaşmak için gereken zaman hakkındadır.

Terapide Önemli Olan Ayrıntılar

Terapide önemli olan devamlılıktır. Hiçbir tedavi kesilmemelidir. Bir kişi terapistle aynı fikirde olamayacağını düşünüyorsa, durumu terapisti ile paylaşmalıdır. Bu bilgi terapiste aktarılmalıdır, çünkü terapiyle ilgili farkında olmadan çevre ile çelişen bir ilişkiyi yansıtabilir.

Buna rağmen, eğer bir kişi seanslara devam etmek istemezse, terapist karşılıklı olumsuz etkileşim durumu nedeniyle değiştirme hakkına sahiptir. Burada, bu duyguyu terapiyi yapan kişiyle paylaşmak ve seansta bunun hakkında konuşmak önemlidir. Bu değerlendirmeden sonra, seçim hakkı kişiye aittir. Özel bilgiler hiçbir koşulda danışanın izni olmadan aile üyelerine veya akrabalarına aktarılamaz. Gizlilik ve mahremiyete saygı önceliklidir. 

Aile, okul ve sosyal çevre gibi dış unsurları kullanmak gerektiğinde, bu süreç kişinin yaşına, eğitimine ve konumuna bağlı olarak oluşur. Çocuklarda ve ergenlerde, tüm bu faktörler uygun bir şekilde tedaviye dahil edilebilir. Yetişkinlerde, duruma bağlı olarak, yakın çevrede olan insanlar danışanın istekleri doğrultusunda tedaviye dahil edilebilir. Terapötik seanslar 50 dakika sürer, ancak çeşitli uygulamalarda bu zaman azalabilir veya artabilir.  Terapi süreci asla aksatılmamalıdır. Tedaviyi bırakma zamanı, terapist ile kararlaştırılmalıdır.

Psikoterapi Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Yanlış 1: Psikoterapide sadece geçmiş zaman söylenir. Güncel problemler için tedavinin kullanımı tartışmalıdır.

Doğru 1: Terapi, bir insanın yaşam kalitesini yükseltmeye ve kendisinden ve yaşamından memnun kalmaya yardımcı olan bir süreçtir. Bunu başarmak için geçmiş deneyimler hakkında konuşmanız gerekebilir, fakat her zaman değil.

Yanlış 2: Psikoterapi sadece çocukluk anıları ve ebeveynlerin etkisi hakkında konuşur.

Doğru 2: Çocukluk deneyimleri yetişkinlikte istenmeyen davranışlara neden olabilir. Terapinin nihai amacı, bir kişinin mutluluğu için sorumluluk almasını ve geçmiş olumsuz deneyimlerini geride bırakmasını sağlamaktır.

Yanlış 3: Duygusal sorunları olanlar için psikologlar gereksizdir. Ben sağlıklıyım, sadece birine danışmam gerekiyor.

Doğru 3: Bazen bir sorunu netleştirmek de bir çözüme giden yolda ışık tutabilir. Tüm insanların güçlü ve zayıf yönleri vardır. İyi bir psikolog güçlü yönlerinizi teşvik eder ve ihtiyaç duyduğunuzda zayıf yönlerinizi tartışmaya hazırdır. Günlük yaşamlarını uyum içinde tutan birçok insan, psikoterapi tedavisi ile kendilerini daha iyi anlamak ve memnuniyetsizlik alışkanlıklarını değiştirmek için psikologlarla konuşmayı tercih eder.

Yanlış 4: Psikolog beni değiştirdi, sorunlarımı çözdü.

Doğru 4: Bir psikologla görüşmek bir koçla çalışıyor gibi görünür ama farklıdır. Bir psikolog, kişinin ulaşmak istediği hedefleri, arzuları ve çelişkileri anlamasına yardımcı olur ve hedeflerine nasıl ulaşılacağı konusunda tavsiyelerde bulunur ve değişim sırasında motivasyonunu destekler. Bununla birlikte, bir kişinin inanç ve arzuları, danışanın aktif katılımını gerektiren, bulunduğu ortam koşullarına uygun olarak, gerçek değişiklikler meydana gelir. Kalıcı değişim, psikolog ve danışanın eşit olarak değişim hedeflerine bağlı kaldıklarında meydana gelir.

Psikoterapi Nedir? hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.

Psikoterapi çeşitleri nelerdir?

Psikoterapi çeşitleri; bütüncül, psikodinamik, bilişsel, davranışçı, bilişsel-davranışçı, varoluşçu, sistemik, gestalt, narrative, oyun terapisi ve sanal gerçeklik terapisi şeklinde sıralanabilir.

Psikoterapide ne yapılır?

Psikoterapide kişinin ruhsal durumu, düşünceleri, kişilik yapısı ve duygusal yapısı irdelenir.

Bir psikoterapi kaç seans sürer?

Psikoterapi seans sayısı genelde 18-24 arasındadır. Süre olarak ise 4-8 ay aralığında sürebilir.

Terapide ne konuşulur?

Terapide çocukluk anıları, ebeveyn etkileri, güncel yaşam, kişiler arası iletişim, kişinin güçlü bulduğu yanlarıyla birlikte zayıf bulduğu yanları konuşulmakla birlikte seans ilerleyiş şekline göre daha farklı konulara da değinilebilir.

Psikoterapist tanı koyar mı?

Psikoterapist tanı koyabilir. Psikoterapist gerekli yönlendirmeleri yaptıktan sonra uygun yaklaşımı belirleyip bu duruma göre ilerleme sağlamaya çalışır.

Psikiyatriste her şey anlatılır mı?

Psikiyatriste her şey anlatılabilir. Bu sadece hasta ve psikiyatr arasında kalacak bir durumdur. Bu sebeple kişinin psikiyatrına güvenmesi gerekir.

Terapide cinsellik konuşulur mu?

Terapide cinsellik konuşulur. Cinselliğe yönelik terapiye cinsel terapi denir. Ancak kişi cinsel terapi almıyorsa bile rahat bir şekilde cinsellik hakkında psikiyatriyle konuşabilir.

Sosyal Medyada Paylaş