hipnoz-hangi-durumlarda-uygulanir

Hipnoz Hangi Durumlarda Uygulanır?

Hipnoz, bilincin açık olduğu durumlarda, kişinin belli bir dalgınlık ve trans aralığına sokulmasıyla gerçekleştirilen, bilinç dışı şekilde baskılanmış sorun ve psikolojik problemlerin aşılmasını amaçlayan bir yöntemdir. Hipnoz, hastanın bilinçaltında farkında olmadan yer etmiş duygu, düşünce, davranış ya da alışkanlıklarının, uyku ile uyanıklık arasında, bilincin tamamen açık olduğu evrede zihinsel olarak gerçekleştirilen özel bir odaklanma durumu ile çözümlenmesini amaçlayan yöntem olarak tanımlanabilmektedir.

Tarihte kullanılmaya başlandığı ilk anlardan beri dikkat çeken dramatik tedavi yöntemi olan hipnoz, bir teknikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyinsel fonksiyonların aktif olarak çalıştığı, dolayısıyla istekle gerçekleşen psişik bir durumdur.

Hipnozun Özellikleri Nelerdir?

Aslında yüzyıllardır uygulanan normal ve olağan bir yöntem olan hipnozun ne olduğunu daha iyi kavrayabilmemiz açısından temel özelliklerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

 • Hipnoz, geçmişte yaşanan ve davranışlarımıza bilinç dışı etkide bulunan unsurlara dönüş sağlayan bir yöntemdir.
 • Hipnoz uygulamasında kişinin bilinçaltı, kişinin kendi isteği doğrultusunda telkin alabilir hale gelmekte, yönlendirilebilmektedir.
 • Hipnoz kesinlikle bir uyku süreci değildir. Hipnoz uygulaması sırasında beyin fonksiyonları aktif haldedir, bireysel denetim açıktır ve kişide uyku hali bulunmamaktadır. Dolayısıyla kişi kontrolü kaybetmemektedir.
 • Yaygın kanının aksine hipnoz, kişinin kendisine söylenen her şeyi sorgulamadan gerçekleştirmemektedir.
 • Hipnoz sırasında beyindeki her iki yarım küre tek bir alanda iş birliği yapmakta, ancak sol beyinden ziyade sağ beyin daha çok kontrolü eline almaktadır.

Hipnoz temel olarak, hastanın bilinçaltında yer etmiş davranış, düşünce ya da alışkanlıkların, bilinçaltının uyku ve uyanıklık arasındaki aktif bilinç halinde ele alındığı yöntemdir.

Hipnoz Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hipnoz tedavi yöntemi, özellikle kaygılı durumların tedavisinde başarılı şekilde kullanılabilmektedir. Hipnoz, kişide duyarlılıkların azaltılması ve yeniden tetiklenmelerin önlenmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Tıp ve psikoloji alanlarında uygulanan hipnoz yöntemiyle, pek çok durum teşhis veya tedavi edilebilmektedir.

Hipnoz, kişide bilinç dışı şekilde yer etmiş olan duygu, düşünce, alışkanlık haline gelmiş ya da öğrenilmiş durumların değiştirilmesine yönelik olarak uygulanmaktadır. Bu bakımdan hipnoz tedavisi, psikolojik olarak nitelendirilen sorunların hemen hemen tamamında uygulanabilmektedir. Fiziksel sağlık sorunlarında hipnoz tedavisi ise, asıl tedavinin desteklenmesi amacıyla yardımcı bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir.

Fobiler ve Hipnoz

Bilinen fobilerin neredeyse tamamının temelinde genellikle, geçmişte yaşanan travmatik durumlar bulunmaktadır. Kişi, travma anı ile izole şekilde kaydettiği durumu, öğrenmeye kapalı hale getirmekte, korkuyu tetikleyen bir unsur olarak kodlamaktadır.

Hipnoz tedavisi, kişide bilinç dışı öğrenilen ya da alışkanlığa dönüşen unsurlara ulaşılmasını ve dolayısıyla çözümlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Hipnoz tedavisi ile kişide oluşturulan uyku ve uyanıklık arası durumda, bilinçaltı süreçlerine kişinin kendi isteği doğrultusunda telkinler uygulanabilmekte, yönlendirmeler gerçekleştirilebilmektedir. İzole şekilde kodlanmış olan ve kökeninde geçmişten travma barındıran fobiler, hipnoz yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.

Panik Atak ve Hipnoz

Panik atak, yoğun şekilde yaşanan korku nöbetleri olarak tarif edilebilmektedir. Panik atak, kaygı ve korku düzeyinde hızlıca meydana gelen artışlardır. Ortaya çıkan yoğun korku ve kaygı nöbetleri, bilinç dışı unsurlar tarafından tetiklenmektedir.

Hipnoz tedavisi ile, bilinç dışı şekilde kaydedilen unsurlara gerekli telkinler kişinin kendi isteği ile gerçekleştirilerek, anılar, algılar ve korkular çözülebilmektedir.

Yeme Bozuklukları ve Hipnoz

Yeme bozuklukları, temel olarak kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı sorunların bedensel algı üzerinden dışavurumudur. Kişi, yaşadığı ruhsal huzursuzluk ya da sorunları, kendi bedenine gerçekleştirdiği müdahaleler ile ifade etmeye çalışmaktadır.

Hipnoz, bir içe dönüş tedavisidir. Farkında olmadan duygu, davranış ya da alışkanlıklarımızda etkilerini sürdürdüğümüz geçmişe ait unsurların çözülmesinde hipnoz tedavisi uygulanmaktadır. Kişinin yaşadığı ruhsal sorunların kaynağına ulaşılmasıyla, kişinin kendi bedenine yönelik olumsuz sonuçlar oluşturabilen girişimleri engellenebilmekte ya da değiştirilebilmektedir.

Stres ve Hipnoz

Günümüzün ve yeni dünya şartlarının en sık gözlemlenen ve en önemli hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkan stres, kaygı ve korku temeline dayanmaktadır.

Hipnoz uygulaması ile stres tedavisi 3 aşamalı şekilde gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada stres sebebiyle oluşan hastalıklar tedavi edilmekte, ikinci aşamada strese sebep olan faktörlere karşı geliştirilen davranışların değiştirilmesi amaçlanmakta ve son aşamada stres faktörünün uzun vadede olumsuz etkileri engellenmektedir.

Bağımlılıklar ve Hipnoz

Bağımlılıklar, kişinin başta sosyal hayatında olmak üzere oluşturduğu olumsuz etkilerle hastalık şeklinde nitelendirilebilmektedir. Ayrıca bağımlılık oluşturan maddeler kişide hastalıklara sebep olabilmektedir.

Genellikle, geçmiş inanç, düşünce ya da travmalara bağlı olarak ortaya çıkan bağımlılıklar hipnoz yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.

Psikolojik Sıkıntılar ve Hipnoz

Psikolojik sıkıntıların bir sonucu olarak ortaya çıkan; tikler, kekemelik, üşengeçlik gibi sorunların tedavisinde hipnoterapi yöntemi uygulanabilmektedir.

Hipnoz Tedavisinin Uygulandığı Hastalıklar Nelerdir?

 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Obezite
 • Gece idrar kaçırma
 • Deri hastalıkları
 • Uyku bozuklukları
 • Migren
 • Ağrısız doğum
 • Kontrolsüz hipertansiyon
 • Psikolojik bellek kayıpları

Tıbbi Hipnoz Uygulamaları hakkında bilgi almak isterseniz eğer ki; İlgili linke tıklayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş